ecovisio neu black green3

Cum să transferi 2% din suma impozitului pe venit pentru EcoVisio / Как перенаправить 2% от суммы подоходного налога для ассоциации EcoVisio

02 2 percent 

Dacă sînteți cetățean al Moldovei și plătiți impozitul pe venit, atunci vă poate interesa faptul că din 2017 intră în vigoare ”legea 2%” - posibilitatea de a susține financiar organizațiile non-guvernamentale care acționează în interes public.

Deci, puteți să redirecționați anual 2% din impozitul pe venit (care înainte se duceau la stat) pentru a susține EcoVisio - pentru a contribui împreună la o Moldovă mai sustenabilă. Această contribuție valoroasă noi o vom folosi, printre altele, pentru activități de înverzire, promovarea bicicletelor și a consumului responsabil, educație ecologică, etc.

Care sînt pași pentru a redirecționa 2% din impozitul vostru pe venit pentru asociația EcoVisio:

  1. Notați Numărul de identificare de stat (IDNO, sau Codul fiscal) al asociației EcoVisio: 1013620004362;
  2. Completați Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15);
  3. În secțiunea „Desemnarea procentuală” introduceți, în coloana M1, cifra ”2%”, iar în coloana M2 - Codul fiscal (IDNO) al EcoVisio: 1013620004362;
  4. Prezentați organului fiscal (fie pe suport de hîrtie, fie în format electronic) Declarația (Formular CET 15) nu mai tîrziu de 30 aprilie 2017;
  5. Achitați obligațiile privind impozitul pe venit în termen (30 aprilie), în cazul în care există obligația spre plată.

Dacă aveți careva întrebări sau preferințe în privința utilizării contribuției voastre, atunci vă invităm să ne contactați pe .

Если вы являетесь гражданином Молдовы и платите подоходный налог, то вас может заинтересовать тот факт, что с 2017 года вступает в силу "закон о двух процентах" - возможность финансово поддержать некоммерческие организации, действующие в общественных интересах.

Итак, вы можете перенаправить 2% от суммы вашего подоходного налога (которые раньше отходили государству), чтобы поддержать EcoVisio - чтобы вместе сделать Молдову более устойчивым и перспективным местом для жизни. Эти деньги будут использованы нами, в числе прочего, на действия по озеленению, продвижение велосипеда как транспортного средства, продвижение отвественного потребления, экологическое образование и т.д.

Какие шаги требуется предпринять, чтобы перенаправить 2% от суммы подоходного налога на счёт EcoVisio?

  1. Запишите для себя Государственный идентификационный номер (IDNO, или фискальный код) ассоциации EcoVisio: 1013620004362;
  2. Заполните Декларацию физического лица о подоходном налоге (Форма CET 15);
  3. В секции „Процентное отчисление” впишите в графу M1 цифру "2%", а в графу М2 - фискальный код (тот самый IDNO) EcoVisio: 1013620004362;
  4. Представьте Декларацию либо на бумаге, либо в электронной форме фискальному органу - не позднее 30 апреля 2017;
  5. В случае, если у вас существуют какие-то налоговые обязательства, оплатите их в срок также до 30 апреля 2017. 

Если у вас есть какие-то вопросы или предпочтения по поводу использования вашего вклада, приглашаем вас связаться с нами на .