ecovisio neu black green3

ActiveCiuluc

This page will soon be translated.


ActiveCiuluc este o inițiativă de mobilizare a oamenilor care trăiesc în bazinul râurilor Ciulucul Mare, Ciulucul Mijlociu și Ciulucul Mic, pentru a îmbunătăți starea ecologică a regiunii. Aceasta este creată în cadrul proiectului ”Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic” (aprilie 2018 - februarie 2019), realizat de către asociația obștească EcoVisio în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”.

Scopul proiectului: Întărirea capacităților publicului larg și a autorităților publice locale în domeniul managementului integrat al apelor și reabilitarea ecologică în bazinul hidrografic al râului Ciulucul Mic.

Scopul proiectului în cuvinte simple - creșterea nivelului de conștientizare a problemelor ecologice din regiune, a pașilor pe care fiecare poate să întreprindă pentru rezolvarea lor, și acțiuni directe de înverzire, salubrizare, etc.

Mai multă informație o să apară în curînd, dar la moment puteți vizita pagina inițiativei pe Facebook: ActiveCiuluc

Persoana de contact: Gabriela Isac, +373 69817235 / 

ActiveCiuluc Ciulucul Mare
ActiveCiuluc Ciulucul Mijlociu
ActiveCiuluc Ciulucul Mic

 

logo SDC  logo Agentia Apele Moldovei  logo ADA  logo EcoVisio jpg 

Tags: Education for Sustainable Development, Tree planting, Agroforestry and Organic Agriculture