ecovisio neu black green3

ActiveCiuluc

ActiveCiuluc este o inițiativă de mobilizare a oamenilor care trăiesc în bazinul râurilor Ciulucul Mare, Ciulucul Mijlociu și Ciulucul Mic, pentru a îmbunătăți starea ecologică a regiunii. Aceasta este creată în cadrul proiectului ”Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic” (aprilie 2018 - februarie 2019), realizat de către asociația obștească EcoVisio în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”.

Scopul proiectului: Întărirea capacităților publicului larg și a autorităților publice locale în domeniul managementului integrat al apelor și reabilitarea ecologică în bazinul hidrografic al râului Ciulucul Mic.

Scopul proiectului în cuvinte simple - creșterea nivelului de conștientizare a problemelor ecologice din regiune, a pașilor pe care fiecare poate să întreprindă pentru rezolvarea lor, și acțiuni directe de înverzire, salubrizare, etc.

Mai multă informație o să apară în curînd, dar la moment puteți vizita pagina inițiativei pe Facebook: ActiveCiuluc

Persoana de contact: Gabriela Isac, +373 69817235 / 

ActiveCiuluc Ciulucul Mare
ActiveCiuluc Ciulucul Mijlociu
ActiveCiuluc Ciulucul Mic

Regulament al concursului de arte plastice la Sângerei

ActiveCiuluc concurs de arte Singerei


 

logo SDC  logo Agentia Apele Moldovei  logo ADA  logo EcoVisio jpg 

Tags: Educație pentru dezvoltare durabilă, Plantări, agrosilvicultură și agricultură organică