ecovisio neu black green3

Cum să transferi 2% din impozitul pe venit către EcoVisio / Как перенаправить 2% от суммы подоходного налога для ассоциации EcoVisio

0000000 2 percent website banner 

Dacă sunteți persoană fizică și plătiți impozit pe venit, atunci vă poate interesa ”legea 2%”.

Prin acest mecanism, puteți redirecționa anual 2% din impozitul pe venit (care înainte se duceau la stat) pentru a susține EcoVisio și pentru a duce acțiunile noastre cu un pas mai aproape de o Moldovă sustenabilă. Această contribuție valoroasă noi o vom folosi pentru activități de înverzire, promovarea transportului cu bicicleta și a consumului responsabil, acțiuni de educație ecologică, printre multe altele.

Cum se efectuează redirecţionarea a 2% din impozit către EcoVisio?

1. Mergeți la Inspectoratul Fiscal de Stat (FISC)* ‒ adresele oficiilor teritoriale le puteți consulta aici. Acolo veți depune ”Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit” (Formularul CET15). Este important să aveți la dumneavoastră buletinul de identitate

2. Menționați că doriți să redirecționați 2% din impozit către o asociație obștească, prezentând codul fiscal al EcoVisio: 1013620004362.

* În cazul în care dețineți semnătură electronică, puteți depune online formularul prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md.

Fie că optați pentru depunerea personală sau cea online, termenul-limită este 30 APRILIE 2019. Orice obligație de plată privind impozitul pe venit trebuie achitată până la această dată.

Dacă aveți întrebări sau preferințe în privința contribuției dumneavoastră, vă invităm să ne contactați la .


Întrebări frecvente despre procedura 2%

Cele două procente îmi vor fi oprite din venit?
Nu, întrucât această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație. În esență, ea este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi direcționată de către fiecare cetățean către entitatea dorită de acesta.
Dacă contribuabilul nu depune declarația pe venit sau nu indică codul fiscal al unei organizații, aceste 2% din impozitul pe venit rămân la stat.

E nevoie să aloc mult timp acestei proceduri?
Contrar așteptărilor, depunerea formularului CET15 este o operațiune rapidă și simplă, după cum puteți observa în acest clip demonstrativ pregătit de noi. Mai mult, în cazul în care dețineți semnătură electronică, puteți depune declaraţia 24/24 şi în condiţii de maximă comoditate folosind serviciile fiscale online.

Cât înseamnă 2% din impozitul pe venitul meu?
Dacă luăm în considerare salariul mediu pe economie în anul 2017, în valoare (după majorare) de 5600 de lei brut, 2% din impozitul pe venit total ar însemna circa 140 de lei.

Cât de utilă vă poate fi o contribuție atât de mică?
Foarte. Credem cu tărie în principiul ”dar din dar se face Rai” și tot asemenea, din puțin cu puțin reușim să facem mult. Anul trecut am strâns pe această cale 5,654 MDL, pe care i-am investit în puieți de brad și molid, care au fost plantați de echipa Seed It Forward, împreună cu mai mulți voluntari entuziaști.

Îmi puteți confirma că ați primit contribuția de la mine?
Nu, din păcate. Conform legii, beneficiarii sumelor obținute prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit nu pot obține informații cu privire la identitatea persoanei care face redirecționarea. Totuși, dacă veți dori să ne comunicați că ați depus formularele, vă încurajăm călduros să o faceți. Ne-am bucura să vă putem mulțumi personal. 

 

Если вы являетесь гражданином Молдовы и платите подоходный налог, то вас может заинтересовать "закон о двух процентах" - возможность финансово поддержать некоммерческие организации, действующие в общественных интересах.

Итак, вы можете перенаправить 2% от суммы вашего подоходного налога (которые раньше отходили государству), чтобы поддержать EcoVisio - чтобы вместе сделать Молдову более устойчивым и перспективным местом для жизни. Эти деньги будут использованы нами, в числе прочего, на действия по озеленению, продвижение велосипеда как транспортного средства, продвижение отвественного потребления, экологическое образование и т.д.

Какие шаги требуется предпринять, чтобы перенаправить 2% от суммы подоходного налога на счёт EcoVisio?

1. Пойти в Государственную налоговую инспекцию (FISC)* - здесь вы можете найти адреса отделений. Там следует подать ”Декларацию физического лица о подоходном налоге” (Форма CET15). Важно иметь при себе удостоверение личности.

2. Сказать, что вы хотели бы перенаправить 2% из вашего подоходного налога на счёт неправительственной организации, и предоставить фискальный код EcoVisio:1013620004362.

* Если у вас есть электронная подпись, вы также можете подать декларацию онлайн, через портал www.servicii.fisc.md.

Либо то, либо другое нужно сделать не позднее 30 апреля 2019В случае наличия какие-либо налоговых обязательств, оплачиваем их в срок тоже до этой даты. 


Если у вас есть какие-то вопросы или предпочтения по поводу использования вашего вклада, приглашаем вас связаться с нами на .


Часто задаваемые вопросы о процедуре 2%

Эти 2% будут вычтены из моего дохода?
Нет, поскольку данная сумма не является традиционным вкладом или пожертвованием. 2% - это часть подоходного налога, который уже уплачен, но которую каждый гражданин может направить какой-либо организации, по своему усмотрению.
Если не отметить, что вы перенаправляете 2% неправительственной организации, или если вообще не подать декларацию, эти деньги перейдут на счёт государства.

Много ли времени требуется на то, чтобы осуществить данную процедуру?
Вопреки ожиданиям, подать форму CET15 очень просто и быстро, как вы можете пронаблюдать в демонстрационном видеоклипе, который мы подготовили. Более того, если у вас есть электронная подпись, вы можете подавать декларацию в любой момент суток любого дня недели, используя с максимальным удобством фискальные услуги онлайн.

Сколько это - 2% от моего подоходного налога?
Если взять в качестве основы среднюю зарплату в 2017 году, что составит 5600 лей брутто, 2% из подоходного налога составит около 140 лей.

Какая польза может быть с такого небольшого пожертвования?
Очень большая. Мы верим в фразу “по капле - море”, и в нашей деятельности тоже мало-помалу делаем большие вещи. В прошлом году собралось 5,654 лей - их мы инвестировали в саженцы пихты и ёлки, которые были посажены инициативой Seed It Forward вместе с полными энтузиазма волонтёрами.

Можете ли вы подтвердить, что получили моё пожертвование?
К сожалению, нет. Согласно закону, бенефициары суммы, полученной в результате перенаправления 2% из подоходного налога, не могут получать информацию о личности лица, которое осуществило данную процедуру. Однако, если вы хотите сообщить нам о том, что вы подали декларацию и указали в ней EcoVisio, мы будем рады узнать об этом и поблагодарить вас лично.