Asolamentul - rotația culturilor | Infografic InfOrganic

Asolamentul este o tehnica de împărțire în spațiu a unui teren cultivabil în mai multe sole (parcele) și repartizarea prin rotație în timp a fiecărei culturi pe un lot anumit sau succesiunea culturilor pe același teren. Rotațiile culturilor agricole, combinate cu aplicarea chibzuită a îngrașămintelor organice și asociate cu o lucrare rațională a solului, permit soluţionarea multiplelor probleme cu care se confruntă fermierul.

De asemenea, povestim despre asolament în acest video:

Вы также можете узнать больше из этого видео (есть русские субтитры!):

You can also find out more from this video:

 


Copyright © 2022, EcoVisio