ecovisio neu black green3

ActiveCiuluc

ActiveCiuluc harta bazinului

ActiveCiuluc (aprilie 2018 - aprilie 2019) este un proiect într-o nouă arie tematică pentru EcoVisio (managementul resurselor de apă), dar și o nouă zonă geografică (raioanele Fălești, Sângerei și Telenești). Este o inițiativă de informare a oamenilor care trăiesc în bazinul râurilor Ciulucul Mare, Ciulucul Mijlociu și Ciulucul Mic despre situația ecologică în regiune (râul seacă, apele subterane se duc tot mai jos și sunt poluate, secete, despădurire) și pași practice pe care fiecare din ei poate să întreprindă ca să schimbe realitatea dură spre bine. 

Ce s-a făcut până acum:

  • crearea Comitetului subbazinal al râului Ciulucul Mic, două ședințe organizate;
  • expediții pe toate trei Ciulucuri, de la izvoare până la gura de vărsare (cu documentarea stării râului)
  • două concursuri de arte plastice și două expoziții dedicate râului Ciuluc
  • peste 2500 de oameni implicați direct prin lecții ecologice, activități practice (acțiuni de plantare și de salubrizare), seminare de agricultură organică, etc.
  • plantarea a peste 20,000 de puieți și butași în 10 localități din raioanele Telenești și Sângerei, cu implicarea comunităților locale - or. Sângerei, s. Chișcăreni, s. Bilicenii Vechi, s. Iezărenii Vechi, s. Cozești, or. Telenești, s. Verejeni, s. Inești, s. Ciulucani, s. Zgărdești
  • elaborat și aprobat Planul de Gestionare al subbazinului hidrografic al râului Ciulucul Mic pentru anii 2019-2024


Mai multe informații: logo facebook ActiveCiuluc logo instagram activeciuluc

Persoana de contact: Gabriela Isac, +373 69817235 / 

ActiveCiuluc Ciulucul Mare
ActiveCiuluc Ciulucul Mijlociu
ActiveCiuluc Ciulucul Mic

ActiveCiuluc - oficial, proiectul ”Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic” (aprilie 2018 - aprilie 2019), este realizat de către asociația obștească EcoVisio în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”.

logo SDC  logo Agentia Apele Moldovei  logo ADA  logo EcoVisio jpg 

Pe data de 7 decembrie 2018, Consiliul Raional Telenești și Asociația Obștească Ecovisio au desfășurat Prima Ședință de constituire a Comitetului subbazinal al râului Ciulucul Mic, organizată în cadrul proiectului “Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic”, susținut de Programul de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, finanțat din Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, coordonat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția “Apele Moldovei”.

Evenimentul a fost organizat în baza cadrului legal și regulatoriu național - Legea apelor, Regulamentul-tip al Comitetului de bazin și ca urmare a Deciziilor Consiliilor Raionale Telenești, Sângerei și Fălești de a crea Comitetul subbazinal al râului Ciulucul Mic (râurile Ciulucul Mic, Ciulucul de Mijloc și Ciulucul Mare, care traversează toate trei raioane), de a nominaliza membrii și aproba proiectul regulamentului Comitetului.

Agenda ședinței a inclus următoarele puncte de bază:

  • Prezentarea Regulamentului, drepturilor și obligațiunilor Comitetului subbazinal, prezentarea membrilor Comitetului din toate trei raioane;
  • Alegerea Președintelui și vicepreședinților Comitetului de subbazin al râului Ciuluc; 
  • Prezentarea stării râului, problemelor identificate, a obiectivelor și acțiunilor demarate
  • Prezentarea proiectului Planulu de gestiune a subbazinului râului Ciulucul Mic, problemele identificate și acțiunile prioritare, inițiativele și acțiunile pentru anul 2019.

Totodată, la ședință au fost efectuate totalurile Consursului raional de desene pentru copii cu genericul “Salvează râul Ciuluc!”, expozitia de desene cîștigătoare fiind expusă în incinta Consiliului raional, etajul 2.

Evenimentul a fost desfășurat în formatul Întruniri Verzi/fără multă hârtie, evitînd vesela de unică folosință și cu emisii reduse de carbon. Materialele ședinței, copiile prezentărilor vor fi transmise participanților și circulate prin poșta electronică după ședință și plasate pe paginile din Internet ale proiectului, etc. Au fost prezenți reprezentanții mass-media. Toți participanții au primit pungi eco, carnete cu harta bazinului, pixuri, materiale informative elaborate în cadrul proiectului. 

Au fost prezenți 45 de persoane - reprezentanți de la Consiliile raionale din Raionale Telenești, Sângerei și Fălești, Primari din localitățile din bazin, Agenția Apele Moldovei, Institutul de Ecologie și Geografie, Agenția de Mediu (nord), Inspectoratul Protecția Mediului, instituțiile de profil și desconcentrate, organizațiile implicate și asociațiile obștești din toate trei raioane, repreșentanții proiectului ADA/SDC, AO Centrul Național de Mediu (bazinul râului Răut) și AO Ecovisio.

Aici puteți găsi procesul-verbal și alte materiale ale ședinței.

ActiveCiuluc prima sedinta Comitetului subbazinal 07 12 2018


Tags: Educație pentru dezvoltare durabilă, Plantări, agrosilvicultură și agricultură organică