ecovisio neu black green3

ActiveCiuluc

ActiveCiuluc harta bazinului

ANUNŢ PRIVIND INIȚIEREA CONSULTĂRILOR PUBLICE A PROIECTULUI PLANULUI DE GESTIONARE A SUBBAZINULUI HIDROGRAFIC A RÂULUI CIULICUL MIC PENTRU ANII 2019-2024

Asociația Obștească Ecovisio inițiază, începând cu data de 15 februarie 2019, consultările publice a proiectului Planului de gestionare a sub-bazinului hidrografic a râului Ciulucul Mic pentru perioada 2019-2024, propus în cadrul Ședinței Consiliului de subbazin a râului Ciulucul Mic din 07 decembrie 2018 (or.Telenești).

Necesitatea elaborării proiectului Planului de gestionare rezultă din prevederile articolelor 9, 10 și 11 al Legii apelor (nr.272 din 23.12.2011, MO nr. 81 din 26.04.2012, art. 264, în vigoare din 26.10.2013) și are drept scop stabilirea unui management integrat a resurselor de apă în bazinul râului Ciulucul Mic.

În anul 2018 în Republica Moldova a luat amploare procesul de protecție a râurilor mici și de creare a Comitetelor subbazinale a râurilor mici, care este coordonat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția “Apele Moldovei”, cu implicarea activă a Asociațiilor Obștești. Procesul dat este susținut de Programul de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, finanțat din Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Moldova”.

În cadrul acestui Program, Asociația Obștească Ecovisio implementează proiectul “Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic”. Scopul proiectului constă în întărirea capacităților publicului larg și a autorităților publice locale în domeniul managementului integrat al apelor și reabilitarea ecologică în bazinul hidrografic al râului Ciulucul Mic. În perioada octombrie-noiembrie 2018 au fost elaborate și aprobate deciziile Consiliilor raionale Telenești, Sângerei și Fălești, în baza cărora a fost creat Comitetul de subbazin a râului Ciulucul Mic. Ședința de constituire a Comitetului a avut loc pe data de 7 decembrie 2018, iar în cadrul deciziilor luate și în procesul verbal al ședinței au fost aprobate acțiunile prioritare ale Planului de gestiune a subbazinului pentru termen scurt – 2019-2021 și pentru perioada de 6 ani.

Proiectul documentului este elaborat în contextul implementării prevederilor articolului 19 al Legii apelor, prevede măsuri de implementare a documentelor de politici naţionale în domeniul resurselor de apă și identifică măsurile concrete la nivel local din subbazinul râului.

La identificarea acțiunilor prioritare s-a ținut cont de rezultatele expedițiilor în bazinul raurilor Ciulucul Mic, Ciulucul de Mijloc și Ciulucul Mare, întrunirile de lucru la Consiliile rationale și cu primarii și beneficiarii din localitățile din bazin, consultarea subdiviziunilor instituțiilor publice de resort din raioane, a asociațiilor obștești implicate, efectuate în perioada anului 2018 și în baza materialelor și rapoartelor oficiale disponibile în domeniu. Planul de gestiuonare este elaborat pentru perioada de 6 ani și structurat în conformitate cu prevederile articolului 19 al Legii apelor și include descrierea generală a subbazinului, presiunea și impactul asupra resurselor de apă și ecosistemelor râului, obiectivele prioritare de mediu și Programul de măsuri de implementare a Planului de gestionare pentru perioada anilor 2019-2024.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de document, întrebările pentru clarificare sau informații suplimentare pot fi expediate pînă pe data de 15 martie 2019, la adresa electronică: , la numărul de telefon: 069817235 sau la adresa poștală: AO Ecovisio, Chișinău, str. Al.Mateevici, 71, of. 5A.


ActiveCiuluc (aprilie 2018 - aprilie 2019) este un proiect într-o nouă arie tematică pentru EcoVisio (managementul resurselor de apă), dar și o nouă zonă geografică (raioanele Fălești, Sângerei și Telenești). Este o inițiativă de informare a oamenilor care trăiesc în bazinul râurilor Ciulucul Mare, Ciulucul Mijlociu și Ciulucul Mic despre situația ecologică în regiune (râul seacă, apele subterane se duc tot mai jos și sunt poluate, secete, despădurire) și pași practice pe care fiecare din ei poate să întreprindă ca să schimbe realitatea dură spre bine. 

Ce s-a făcut până acum:

  • crearea Comitetului subbazinal al râului Ciulucul Mic și organizarea primei ședințe;
  • expediții pe toate trei Ciulucuri, de la izvoare până la gura de vărsare (cu documentarea stării râului)
  • două concursuri de arte plastice și două expoziții dedicate râului Ciuluc
  • circa 1000 de oameni implicați direct prin lecții ecologice, activități practice (acțiuni de plantare și de salubrizare), seminare de agricultură organică, etc.

La moment echipa se ocupă de elaborarea Planului de Management al bazinului râului Ciulucul Mic, și de planificarea plantărilor (care trebuiau să fie efectuate în toamna 2018, dar erau imposibile din cauza secetei severe).


Mai multe informații: logo facebook ActiveCiuluc logo instagram activeciuluc

Persoana de contact: Gabriela Isac, +373 69817235 / 

ActiveCiuluc Ciulucul Mare
ActiveCiuluc Ciulucul Mijlociu
ActiveCiuluc Ciulucul Mic

ActiveCiuluc - oficial, proiectul ”Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic” (aprilie 2018 - aprilie 2019), este realizat de către asociația obștească EcoVisio în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”.

logo SDC  logo Agentia Apele Moldovei  logo ADA  logo EcoVisio jpg 

Pe data de 7 decembrie 2018, Consiliul Raional Telenești și Asociația Obștească Ecovisio au desfășurat Prima Ședință de constituire a Comitetului subbazinal al râului Ciulucul Mic, organizată în cadrul proiectului “Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic”, susținut de Programul de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, finanțat din Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, coordonat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția “Apele Moldovei”.

Evenimentul a fost organizat în baza cadrului legal și regulatoriu național - Legea apelor, Regulamentul-tip al Comitetului de bazin și ca urmare a Deciziilor Consiliilor Raionale Telenești, Sângerei și Fălești de a crea Comitetul subbazinal al râului Ciulucul Mic (râurile Ciulucul Mic, Ciulucul de Mijloc și Ciulucul Mare, care traversează toate trei raioane), de a nominaliza membrii și aproba proiectul regulamentului Comitetului.

Agenda ședinței a inclus următoarele puncte de bază:

  • Prezentarea Regulamentului, drepturilor și obligațiunilor Comitetului subbazinal, prezentarea membrilor Comitetului din toate trei raioane;
  • Alegerea Președintelui și vicepreședinților Comitetului de subbazin al râului Ciuluc; 
  • Prezentarea stării râului, problemelor identificate, a obiectivelor și acțiunilor demarate
  • Prezentarea proiectului Planulu de gestiune a subbazinului râului Ciulucul Mic, problemele identificate și acțiunile prioritare, inițiativele și acțiunile pentru anul 2019.

Totodată, la ședință au fost efectuate totalurile Consursului raional de desene pentru copii cu genericul “Salvează râul Ciuluc!”, expozitia de desene cîștigătoare fiind expusă în incinta Consiliului raional, etajul 2.

Evenimentul a fost desfășurat în formatul Întruniri Verzi/fără multă hârtie, evitînd vesela de unică folosință și cu emisii reduse de carbon. Materialele ședinței, copiile prezentărilor vor fi transmise participanților și circulate prin poșta electronică după ședință și plasate pe paginile din Internet ale proiectului, etc. Au fost prezenți reprezentanții mass-media. Toți participanții au primit pungi eco, carnete cu harta bazinului, pixuri, materiale informative elaborate în cadrul proiectului. 

Au fost prezenți 45 de persoane - reprezentanți de la Consiliile raionale din Raionale Telenești, Sângerei și Fălești, Primari din localitățile din bazin, Agenția Apele Moldovei, Institutul de Ecologie și Geografie, Agenția de Mediu (nord), Inspectoratul Protecția Mediului, instituțiile de profil și desconcentrate, organizațiile implicate și asociațiile obștești din toate trei raioane, repreșentanții proiectului ADA/SDC, AO Centrul Național de Mediu (bazinul râului Răut) și AO Ecovisio.

Aici puteți găsi procesul-verbal și alte materiale ale ședinței.

ActiveCiuluc prima sedinta Comitetului subbazinal 07 12 2018


Tags: Educație pentru dezvoltare durabilă, Plantări, agrosilvicultură și agricultură organică