ecovisio neu black green3

Indepenergy - Energie curată pentru viitor mai curat

Indepenergy RO

Energia regenerabilă şi eficienţa energetică sunt printre principalele obiective ale Strategiei energetice a Rep. Moldova până în 2030, care vor contribui atât la securitatea aprovizionării cu energie, cât şi la durabilitatea mediului înconjurător şi la combaterea schimbărilor climaterice.

Pentru a contribui la atingerea acestor obiective, EcoVisio își pune la dispoziție expertiza și pasiunea în forma proiectului Indepenergy. Credem cu tărie în conceptul de reziliență energetică - infrastructuri energetice rezistente în fața dezastrelor naturale și a schimbărilor socio-economice majore. În acest sens, sunt necesare soluții simple și eficiente care să reducă dependența față de furnizorii mari de electricitate și gaze naturale, soluții ușor de replicat, fără costuri mari și bazate pe implicarea comunității.

În viziunea noastră pentru Moldova, fiecare cetățean are cunoștințele necesare pentru a-și reduce consumul energetic fără a renunța la confort, utilizând resurse locale și regenerabile într-un sistem deschis, comunitar.

Ce urmărește Indepenergy

Scopul general al proiectului este de a spori durabilitatea comunităților locale în sectorul energetic prin împărtășirea de cunoștințe, consolidarea competențelor, lansarea și sprijinirea unor prototipuri-pilot și rețele locale.

Obiectivele pe termen lung sunt:

  • Crearea unei comunități de sprijin și schimb de experiență, care să împărtășească și să dezvolte practici de independență energetică.
  • Creșterea economiei “verzi” în comunitățile regionale din Moldova, prin susținerea acestora în adoptarea practicilor energetice durabile.
  • Consolidarea comunităților locale prin crearea de locuri de muncă și oportunități educaționale.
  • Stimularea și facilitarea colaborărilor între autorități locale, întreprinderi mici și cetățeni din întreg teritoriul țării.
  • Încurajarea participanților programului să reproducă bune practici de utilizare a energiei: eficiența energetică, energie regenerabilă, utilizarea resurselor energetice locale, aplicarea soluțiilor energetice pentru dezvoltarea economică regională etc.

Pași concreți

Proiectul implică o serie de instruiri privind diverse aspecte legate de eficiența energetică și energiile regenerabile, orientate spre administrații publice regionale, cât și spre persoane fizice. Aceste instruiri vor oferi participanților ocazii valoroase de networking, dar și abilități practice precum: reabilitarea eficientă și accesibilă a caselor/clădirilor, reducerea consumului de energie în mod simplu și inteligent etc.

Fiecare sesiune de instruire se va concentra pe o temă specifică, gândite astfel încât parcurgerea lor să confere competențe esențiale pentru pornirea unui proiect propriu în acest domeniu.

1. Eficiența energetică - 18-20 ianuarie 2019.

Am spus ”start!” proiectului Indepenergy cu un training dedicat eficienței energetice. Constantin Borosan, lector universitar la Universitatea Tehnica a Moldovei, a discutat cu cei 32 de participanți ce au de spus legile dar și realitatea la capitolul eficiență energetică, în Moldova și în lume. Despre aspectul practic, măsurabil și uneori palpabil al eficienței energetice au povestit reprezentanții companiei "QUADRO" SRL (http://ecoizolare.md/), Ion Potorac și Andrei Pânzaru, care au vorbit și despre câteva metode accesibile de termoizolare. Informațiile teoretice s-au îmbinat cu o sesiune practică despre cum se poate evalua energetic o încăpere și cum de sporit energo-eficiența acesteia. Discuțiile despre eficiență energetică și schimbări climatice au continuat seara la o sesiune de Keep Cool, în atmosferă de joacă și relaxare.

Mai multe fotografii le găsiți aici.

Indepenergy 1 energy efficiency 1
Indepenergy 1 energy efficiency 2
Indepenergy 1 energy efficiency 4
Indepenergy 1 energy efficiency 3

2. Energia din surse regenerabile - 4-6 februarie 2019

3. Managementul proiectelor în domeniul energetic - 22-23 februarie 2019

Sesiunile vor beneficia de contribuția unor absolvenți de programe energetice din SUA, care își vor împărtăși experiența și exemple de bune practici din comunități americane și europene. Aceștia vor ajuta participanții să își dezvolte propriile proiecte comunitare și le vor oferi sprijin în procesul de implementare a acestora.

Implică-te în proiect!

Indepenergy se adresează atât administrațiilor locale și regionale, inițiativelor / acțiunilor civice, cât și utilizatorilor finali, persoane fizice interesate.

Înscrierile sunt deja deschise pentru ultimul training, Management de proiect, ce va avea loc între 22-23 februarie 2019 la Centrul de Instruire EcoVisio (satul Rîșcova, raionul Criuleni). Doritorii pot aplica până la data de 20 februarie, 23:59.


Persoană de contact: Valentin Botezatu - +373 69644821,


Finanțat de               Implementat de
logo USA  logo EcoVisio jpg           

Tags: Eco-construcții și Energie