ecovisio neu black green3

Inside-Out Leadership

Inside Out 1
Social Entrepreneuship Forum

În 2015 echipa EcoVisio a aprofundat colaborarea cu asociația Initiative Mittel- und Osteuropa e.V. (Inițiativa pentru Europa Centrală și de Est) și asociația Initiatives of Change (Inițiativele Schimbării), unind forțele în organizarea unui curs minunat de Inside-Out Leadership (Conducere din interior spre exterior), care a avut loc în s. Lalova, r-nul Rezina, Moldova, între 6-11 septembrie 2015. Ideea principală a trainingului consta în faptul că schimbările pozitive în lume se încep cu schimbări pozitive în interiorul fiecăruia dintre noi, în viețile noastre proprii. De aceea, seminarul s-a axat nu atît pe instrumentele schimbărilor, cît pe participanții veniți din 6 țări diferite, personalitățile lor, care sînt instrumentele vii de schimbare.

Aceasta a fost ediția a doua de Inside-Out Leadership, primul seminar avînd loc în 2014 la nivel național. Continuitatea lui, precum și reacțiile participanților, arată, că această inițiativă merită să fie dezvoltată mai departe; activiștilor din orice sferă e important să se gîndească nu doar la ceea ce fac și cum, dar și - de ce.

Mai multă informație o puteți găsi pe website-ul Inițiativelor Schimbării - Trăind Inside-Out Leadership, sau privind video-ul de mai jos:

Tags: Peace and Transformative Leadership