LABORATORUL DE POLITICI PE ANTREPRENORIAT SOCIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA


Bune practici și soluții pentru dezvoltarea sectorului de antreprenoriat social discutate în cadrul unui Laborator de Politici 


Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social în Republica Moldova a organizat un eveniment de networking și analiză publică, care a reunit antreprenorii(-rele) sociali(-e) alături de stakeholderii AS, reprezentanții organizațiilor care susțin antreprenoriatul social sau care prestează servicii sociale, donatorii și reprezentanții organelor de stat. 


Evenimentul a avut loc în două etape: 

 1. Identificarea provocărilor și problemelor din domeniu (26 mai, 2022)

 2. Dezvoltarea soluțiilor, ideilor creative și inovatoare pentru domeniu (23 iunie, 2022).

Subiectele discutate în cadrul evenimentului s-au axat atât pe legislația existentă și aspectele care pot fi îmbunătățite privind AS, provocările cu care se confruntă antreprenorii sociali, cât și bune practici din România, Ucraina și alte țări care ar putea fi implementate pentru soluționarea problemelor actuale. 

Participanții și-au împărtăși viziunea pe termen lung de dezvoltare a ecosistemului și modelul ideal spre care poate tinde societatea, din perspectiva diferitor actori sociali din domeniu. Astfel, aceștia au venit și cu un șir de recomandări, care ar putea fi implementate pentru a atinge acest scop, în următorii 20-30 de ani. 

Printre soluțiile și concluziile care au fost pe larg analizate în cadrul întâlnirii, participanții au scos în evidență acțiunile care pot fi implementate în prezent, pentru un viitor mai prosper:

  • Necesitatea informării și promovării antreprenoriatului social / investițiilor sociale în rândul publicului larg;
  • Importanța consolidării parteneriatelor între întreprinderile sociale și locale, APL, instituții de învățământ, etc.
  • Elaborarea unui mecanism privind achizițiile publice de la ÎS / ÎSI;
  • Revizuirea legislației actuale și suplinirea acesteia în acte normative; 
  • Consolidarea colaborărilor între sectorul de business, ONG-uri și întreprinderi sociale / întreprinderi sociale de inserție; 
  • Consultații gratuite pentru antreprenorii sociali privind - capacitarea organizațională, networking, marketing, comunicarea cu clienții, parteneriate, creditare, etc.
  • Accesibilizarea spațiilor, instituțiilor publice și altor locații pentru persoanele cu necesități speciale; 
  • Crearea unei mărci de confirmare a produsului creat de către ÎS / ÎSI, ce corespund standardelor de calitate (și obținerea acesteia prin sistem electronic)
  • Instruirea atât a tinerilor, cât și a cadrelor didactice privind educația antreprenorială; 

Laboratorul de Politici pe antreprenoriat social a fost organizat de Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social, administrată de organizația EcoVisio (în special HUB-ul Antreprenorilor Sociali) - cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

 


Copyright © 2023, EcoVisio