Statutul EcoVisio

Statutul EcoVisio

Asociația publică „EcoVisio” este o asociație neguvernamentală, apolitică, nonprofit și de interes public creată din liberă voință a persoanelor asociate în vederea atingerii obiectivelor comune stabilite de prezentul statut.

 


Copyright © 2023, EcoVisio