Accelerator ”BusinessCool” pentru antreprenoriat social

eco3site

Acceleratorul ”BussinesCool” pentru antreprenoriat social este un program nerezidențial de lungă durată, conceput special pentru consolidarea capacității a 25 de întreprinderi sociale locale din Republica Moldova. Programul este inițiat cu scopul de a mări și îmbunătăți impactul pozitiv al activității antreprenorilor și întreprinderile pe care le conduc sau la care sunt angajați. 

APLICĂ PÂNĂ PE 5 SEPTEMBRIE


PROGRAMUL VA INCLUDE

 • 1 atelier  (bootcamp) de inițiere, de 3 zile, care va cuprinde un set de sesiuni, focusate pe dezvoltarea afacerilor sociale, în cadrul cărora participanții vor asimila instrumente de diagnosticare a propriei afaceri la etapa actuală și de dezvoltare a afacerii; 
 • 5 seminare tematice, pe subiecte actuale pentru beneficiarii programului, în conformitate cu nevoile reale invocate de aceștia în perioada de recrutare;
 • 4 vizite de studiu la întreprinderi sociale model locale și internaționale;
 • 3 sesiuni de coaching în grup sub formă de întâlniri de lucru în grup, pe subiecte selectate de comun acord cu participanții, în funcție de cele mai mari lacune cu care se confruntă majoritatea dintre aceștia;
 • Sesiuni de mentorat individual, în funcție de necesitățile beneficiarilor;
 • Concurs de microgranturi, în cadrul căruia participanții vor avea ocazia să aplice pentru o mică finanțare destinată dezvoltării afacerii (max. 1000 EUR);
 • Dezvoltarea și implementarea de către participanți a unei inițiative individuale de dezvoltare a propriei afaceri;
 • Elaborarea și lansarea unei platforme online pentru antreprenori sociali locali - participanții vor fi implicați în procesul de brainstorming privind dezvoltarea unei platforme online, concepute pentru promovarea și/sau vânzarea de produse și servicii sociale locale;
 • Gala de închidere oficială a programului, în cadrul IarmarEco - un eveniment de 2 zile, dedicat promovării inițiativelor ecologice și antreprenoriatului social în Moldova – unde participanții vor prezenta și vor fi premiați pentru rezultatele activităților din cadrul acceleratorului.

Obiectivele specifice urmărite de acest program sunt: 

 • creșterea nivelului de cunoștințe și competențe antreprenoriale și manageriale ale managerilor și ale personalului întreprinderilor sociale, 
 • încurajarea implementării unor metode inovative de gestiune a afacerilor sociale, 
 • crearea unor punți de colaborare cu parteneri interni și externi,  
 • creșterea competitivității afacerilor sociale, prin susținerea adaptării ofertei la cerințele pieții sau dezvoltării unor produse și servicii solicitate de consumatori.

BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚI

 • formare profesională
 • îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale
 • coaching de grup și mentorat individual
 • networking
 • noi oportunități de promovare și vânzare
 • identificarea de noi oportunități de dezvoltare a afacerii

CALENDARDurata programului: martie – decembrie 2020.

ETAPE DE ÎNREGISTRARE

 1. Înregistrarea și selectarea participanților
 2. Atelier (bootcamp) de inițiere / Vizită de studiu la EcoVillage Moldova - o comunitate ecologică în evoluție organică din satul Rîșcova: 11 – 13 septembrie 2020
 3. Program de instruire și mentoring (seminare tematice, vizite de studiu, sesiuni de coaching în grup, sesiuni de mentoring individual): septembrie – decembrie 2020
 4. Concurs de microgranturi: noiembrie – decembrie 2020
 5. Implementarea de către participanți a inițiativelor individuale de dezvoltare a propriilor afaceri: septembrie – decembrie 2020
 6. Dezvoltarea platformei online pentru antreprenori sociali locali: martie – octombrie 2020
 7. Gala de închidere: decembrie 2020

PROFILUL PARTICIPANTULUI

Programul de accelerare este destinat pentru fondatori de mici afaceri și membrii echipei acestora, care:

 • desfășoară o activitate antreprenorială, inclusiv neînregistrată, non-profit sau for-profit
 • au o durată de activitate de cel puțin 1 an
 • au înregistrat vânzări din activitate
 • desfășoară o activitate orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață , precum și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităților locale, prin ocuparea forței de muncă, prin dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creșterea incluziunii sociale.
 • oferă un produs/serviciu cu impact ecologic sau social pozitiv
 • activează în domenii legate de agricultură ecologică, producție agroalimentară ecologică, alimentație sănătoasă, eficiență energetică, energie regenerabilă, consum conștient, dezvoltare urbană/rurală, transport ecologic, protecția mediului înconjurător, gestionarea deșeurilor, turism și mod activ de viață, servicii educaționale, servicii sociale, ș.a.m.d.
 • doresc să-și dezvolte afacerea, prin diversificarea activității, sporirea calității produselor / serviciilor oferite, perfecționarea procesului operațional, creșterea calității actului de gestionare a companiei etc.

Prin înregistrarea în cadrul programului, participanții se angajează să participe la cel puțin 80% din activitățile programului*, pe întreaga durată.

* În cadrul activităților pot participa atât antreprenorii aplicanți, cât și reprezentanții  / angajații acestora, care activează în domeniile corelate cu temele instruirilor.

CONDIȚII DE APLICARE

Antreprenorii interesați sunt solicitați să completeze acest formular de aplicare.

Termenul limită de depunerea cererilor de aplicare: 5 septembrie 2020, ora 23:59. Vor fi selectați 25 de participanți, care vor fi anunțați despre rezultate prin email și la telefon până pe 7 septembrie 2020. 

LOCAȚIA

Cea mai mare parte a activităților din cadrul programului va fi desfășurată offline, în or. Chișinău sau la Centrul de Instruire Ecologică din s. Rîșcova, r-l Criuleni. 

COSTUL PARTICIPĂRII

Participarea în cadrul programului nu implică costuri financiare pentru participanți, dar solicită dedicarea timpului pentru implicarea în cel puțin 80% din activitățile programului. Toate costurile legate de organizarea și desfășurarea programului sunt acoperite de către organizator. Participanții la accelerator trebuie să asigure din cont propriu doar transportul la locația de desfășurare a trainingurilor.

CONTACTETatiana Bogaci, coordonatoarea programului, telefon: 079801012, email: tatiana.bogaci@ecovisio.org

Acceleratorul ”BusinessCool” pentru antreprenoriat social este implementat de EcoVisio, cu suport din partea EFSE Entrepreneurship Academy, finanțat prin inițiativa EU4Business a Uniunii Europene, și Fundația LED Moldova (Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein), în parteneriat cu Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP), implementat de PNUD Moldova și Programul Slovak AID. Acest eveniment contribuie la dezvoltarea unei inițiative multilaterale - Incubatorul Afacerilor Agroalimentare implementat de Katalyst și EcoVisio în cooperare cu Slovak Center for Community Development cu sprijinul SlovakAid.


                Organizat de Finanțat de
logo EcoVisio jpg            logo Swedish Embassy  logo IM

 

logo LED 

 


Copyright © 2023, EcoVisio