Cartea albă pentru Antreprenoriat Social în Republica Moldova

Recomandări pentru îmbunătățirea antreprenoriatului Social în Moldova

Cartea Albă pentru AS a fost elaborată de un grup de consultanți cu experiență în sectorul non-profit, cadrul legislativ și economia socială, în strânsă colaborare cu echipa AO „EcoVisio” și Platforma pentru dezvoltarea Antreprenoriatului Social (PDAS) din Moldova. Metodele de cercetare utilizate la elaborarea Cărții albe sunt analiza din oficiu, cercetarea în teren și consultările pentru validare.

Analiza din oficiu a fost efectuată pe întreaga perioadă de lucru asupra cărții, fiind analizate (1) studii din domeniu, rapoarte de analiză, politici publica și alte documente disponibile publicului larg; (2) legislația în vigoare privind antreprenoriatul social, impozitarea stimulentele economice și fiscale, etc.; (3) materiale care atestă relevanța și durabilitatea modelelor existente de antreprenoriat social (vezi secțiunea Bibliografie).

În cadrul cercetării în teren au fost identificate provocările și problemele cu care se confruntă antreprenorii sociali din Moldova, precum și propunerile de îmbunătățire a domeniului AS. Au fost realizate 10 interviuri și aplicate 14 chestionare cu antreprenorii sociali din Moldova, după cum este prezentat în tabelul de mai jos.

Această publicație este elaborată în cadrul proiectului „Platforma pentru antreprenoriatul social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat de Asociația Obștească EcoVisio. Autorii aduc sincere mulțumiri persoanelor care au contribuit la definitivarea acestui document, antreprenorilor sociali din Moldova care au participat la interviurile organizate în perioada mai – iunie 2022.

***

Ce reprezintă Cartea Albă?

  • Cartea Albă reprezintă un document care de obicei, conțin propuneri de acțiuni concrete pentru îmbunătățirea unui domeniu sau unei probleme specifice.

  • Cartea Albă pentru Antreprenoriat Social în Moldova este un document cu titlu de recomandare ce definește propuneri pentru îmbunătățirea domeniului de antreprenoriat social în Republica Moldova. Cartea Albă este elaborată de către experți contractați de către AO EcoVisio și Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social în Moldova (PDAS). Documentul a beneficiat la final și de feedback gratuit din partea acordat de către Angela Achiței, expert economie socială din cadrul Fundației ADV România.

***

Ce vei descoperi în Cartea Albă pentru Antreprenoriat Social?

  • Cadrul legislativ de reglementare a Antreprenoriatului Social

  • Programul Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului Social

  • Impactul Afacerilor Sociale

  • Programe de finanțare și suport pentru ÎS / ÎSI

  • Recomandări și concluzii


Această publicație este elaborată în cadrul proiectului „Platforma pentru antreprenoriatul social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat de Asociația Obștească EcoVisio. Autorii aduc sincere mulțumiri persoanelor care au contribuit la definitivarea acestui document, antreprenorilor sociali din Moldova care au participat la interviurile organizate în perioada mai – iunie 2022.

 


Copyright © 2023, EcoVisio