Analiza și dezvoltarea antreprenoriatului social: experiența și colaborarea între cele 2 maluri ale Nistrului


Denumirea proiectului: Extinderea oportunităților de antreprenoriat social pe malul stâng al Nistrului

Această inițiativă este realizată de EcoVisio în parteneriat cu Agenția pentru Inovare și Dezvoltare din Tiraspol și Centrul Contact din Chișinău, cu asistența financiară a Suediei și Marii Britanii, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

În acest proiect ne propunem să realizăm activități în următoarele 5 direcții:

  1. Să promovăm antreprenoriatul social în rândul fetelor/femeilor (creșterea inițiativelor de antreprenoriat social lansate de femeile de pe ambele maluri ale Nistrului);
  2. Să facem schimb de experiență și practică între cele 2 maluri (discuții cu antreprenorii sociali, întreprinderi sociale și organizațiile active în domeniu);
  3. Să lansăm o cercetare și analiză a situației actuale în domeniul antreprenoriatului social, cu provocările și oportunitățile actuale (analiza legislativă și a specificului comunității de antreprenoriat social la nivel național și internațional);
  4. Să creăm un Ghid pentru antreprenori(-oare) sociali(-e) cu informațiile de bază despre antreprenoriatul social;
  5. Să organizăm o Școală de vară pentru fete și femei interesate să inițieze o întreprindere socială (cunoașterea domeniului și îndrumarea pentru a lansa o afacere socială).

Vrem să contribuim la creșterea numărului de antreprenori sociali și la impactul pe care aceștia îl au în societate. 

Comparativ cu afacerile clasice, afacerile sociale au un impact triplu asupra comunității din care fac parte – pe lângă faptul că înregistrează profit, acestea generează locuri de muncă, rezolvă o problemă și sunt prietenoase cu mediul și comunitatea.

Analiză socio-juridică și publică

ANTREPRENORIAT SOCIAL, BUSINESS ȘI ONG:
EXPERIENȚĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI REGIONALĂ

Ghidul despre antreprenoriat social

INFORMAȚIE INTRODUCTIVĂ DESPRE ANTREPRENORIAT
SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERILE SOCIALE

Cercetare despre antreprenoriat social pe ambele maluri ale Nistrului

Școala pe Antreprenoriat Social


Materialele vor fi disponibile în limba rusă și română.

În cadrul acestei inițiative, Agenția pentru Inovare și Dezvoltare din Tiraspol a lansat Asociația pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în regiunea transnistreană și coordonează toate activitățile cu antreprenorii și antreprenoarele locale, iar Centrul Contact a preluat activitățile de mentorat și formare.

Coordonatoarea inițiativei din partea EcoVisio:
Victoria Novac-Hîncu, 069355244, victoria.novac@ecovisio.org


„Antreprenorii sociali reprezintă forța corectivă esențială. Ei sunt antreprenori care schimbă sistemul. Pornind de la această bază, ei sunt dedicați binelui tuturor cetățenilor”
- Bill Drayton, Fondator Ashoka -
 


Copyright © 2023, EcoVisio