ActiveCiuluc

ActiveCiuluc harta bazinului

ActiveCiuluc a fost un proiect într-o nouă arie tematică pentru EcoVisio (managementul resurselor de apă), dar și o nouă zonă geografică (raioanele Fălești, Sângerei și Telenești). Este o inițiativă de informare a oamenilor care trăiesc în bazinul râurilor Ciulucul Mare, Ciulucul Mijlociu și Ciulucul Mic despre situația ecologică în regiune (râul seacă, apele subterane se duc tot mai jos și sunt poluate, secete, despădurire) și pași practice pe care fiecare din ei poate să întreprindă ca să schimbe realitatea dură spre bine. 

Etapa 1 (aprilie 2018 - aprilie 2019):

 • crearea Comitetului subbazinal al râului Ciulucul Mic, două ședințe organizate;
 • expediții pe toate trei Ciulucuri, de la izvoare până la gura de vărsare (cu documentarea stării râului)
 • două concursuri de arte plastice și două expoziții dedicate râului Ciuluc
 • peste 2500 de oameni implicați direct prin lecții ecologice, seminare și activități practice (acțiuni de plantare și de salubrizare)
 • elaborarea și distribuirea materialelor informative despre importanța arborilor și alternative la arderea frunzelor, care au ajuns la zeci de mii de oameni (fizic și online)
 • plantarea a peste 20,000 de puieți și butași în 10 localități din raioanele Telenești și Sângerei, cu implicarea comunităților locale - or. Sângerei, s. Chișcăreni, s. Bilicenii Vechi, s. Iezărenii Vechi, s. Cozești, or. Telenești, s. Verejeni, s. Inești, s. Ciulucani, s. Zgărdești
 • elaborat și aprobat Planul de Gestionare al subbazinului hidrografic al râului Ciulucul Mic pentru anii 2019-2024

Etapa 2 (noiembrie 2019 - noiembrie 2020):

 • Organizarea celei de-a treia ședințe a Comitetului subbazinal al râului Ciulucul Mic, aprofundarea conexiunii cu membrii ”vechi” și stabilirea conexiunii cu membrii noi
 • Transferarea funcției Secretariatului Tehnic de la EcoVisio la Asociația „Centrul de Orientare și Promovare Europeană ”Dialog”” din s. Chișcăreni (Sângerei), întărirea capacităților Secretariatului (echipament, consumabile, întâlniri de lucru)
 • Elaborarea a 2 proiecte de creare a fâșiilor riverane de protecție a malurilor (pentru Ciulucul Mare la or.Sângerei și pentru Ciulucul Mic la or.Telenești) de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice
 • Înființarea a 2,3 ha de fâșii riverane la Ciulucul Mic la or.Telenești (de Moldsilva Telenești, conform proiectului elaborat de ICAS)
 • Plantare a 12,770 de puieți în 20 localități împreună cu comunități locale (cu acelea din 2,3 ha de fâșii – 28,156 de puieți)
 • 10 stații din 7 localități pictate în colaborare cu școlile de artă, pe motivele schițelor create de tinerii locali, cu tematica Ciulucului și a resurselor de apă (câte 5 în raioanele Telenești și Sângerei)
 • Un concurs de creație interraional – ”Ciuluc – apa care ne unește”, la care au participat peste 110 elevi din 11 localități
 • 11 lăzi de depozitare și compostare a frunzelor instalate în 11 instituții de învățământ (școli și grădinițe) din 8 localități; peste 3500 de elevi-beneficiari
 • Peste 400,000 oameni au fost informați despre protecția resurselor de apă, beneficiile frunzelor și plantarea arborilor, despre problemele râurilor mici și situația Ciulucului în particular, cu ajutorul materialelor elaborate și distribuite pe suport de hârtie și în mediu online (materialele au fost elaborate în colaborare cu inițiativa Seed It Forward)
 • Crearea unei hărți interactive a măsurilor realizate în bazinul râului Ciuluc în 2018-20 (plantații, stații pictate, lăzi de compostare) - încă e în proces

Mai multe informații: logo facebook ActiveCiuluc logo instagram activeciuluc

Persoana de contact: Gabriela Isac, +373 69817235 / 

ActiveCiuluc Ciulucul Mare
ActiveCiuluc Ciulucul Mijlociu
ActiveCiuluc Ciulucul Mic

ActiveCiuluc - oficial, proiectele ”Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic” (aprilie 2018 - aprilie 2019) și ”Asigurarea continuității măsurilor de protecție și restabilire ecologică a râului Ciulucul Mic” (noiembrie 2019 - noiembrie 2020), au fost realizate realizat de către asociația obștească EcoVisio în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”.

                Implementat de Finanțat de În colaborare cu
logo EcoVisio jpg  logo SDC  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  logo ADA  logo Sweden jpg  logo EcoVisio jpg 

 


Copyright © 2022, EcoVisio