Colaborează pentru impact

Proiectul ”Collaborate for Impact” („Colaborează pentru impact - dezvoltarea antreprenoriatului social și a investițiilor sociale către coeziunea economică și socială în parteneriatul estic”) este un proiect unic de cinci ani (2020-2025), condus de Asociația Europeană a Filantropiei Venture (EVPA), cu sprijinul Uniunii Europene și în colaborare cu organizații partenere din țările din regiune: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova (EcoVisio) și Ucraina.

Scopul proiectului este dezvoltarea unui ecosistem mai favorabil pentru antreprenoriatul social în Moldova, Azerbaidjan, Georgia, Armenia și Ucraina.

Acest lucru se va face prin creșterea gradului de conștientizare, promovarea inovației sociale și schimb de experiențe între diferiți actori politici și actori responsabili de luare a deciziilor, care vor duce în cele din urmă la creșterea numărului de investitori sociali, antreprenori sociali și colaborare în întreaga regiune. În consecință, organizațiile societății civile și întreprinderile sociale vor beneficia de investiții sociale pentru a deveni sustenabile și pentru a avea un impact pozitiv asupra societății.

Obiectivele acestui proiect

 • Sensibilizarea și promovarea inovației sociale
  Prezentarea exemplelor de inovare socială, investiții sociale și afaceri bazate pe misiuni sociale, pentru a spori recunoașterea publică și înțelegerea impactului antreprenoriatului social.
 • Dialog și implicare în domeniul advocacy
  Prezentarea modului în care politici și mediul de reglementare pot servi la dezvoltarea sectorului antreprenorial social și a economiei în ansamblu, prezentând practici din alte țări din Europa Centrală, de Est și de Vest. Prin activități de advocacy și implicarea, vom încuraja părțile interesate locale să investească în eforturi de advocacy pentru a contura politici locale și naționale care promovează investițiile sociale și antreprenoriatul social.
 • Interacțiunea cu investitorii sociali locali, antreprenorii sociali, organizațiile societății civile, fondurile de impact
  Împărtășirea istoriilor de succes a diverselor programe pentru dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea abilităților de incluziune socială, abilităților antreprenoriale și de management (marketing și finanțe, planificarea și dezvoltarea afacerilor, abilități pentru creștere și scalare) și abilităților de raportare a impactului.
 • Dezvoltarea fondurilor Venture philanthropy*
  Dezvoltarea noilor modele de afaceri și oferirea suportului nefinanciar și financiar oferit prin înființarea fondului Venture philanthropy. Acest lucru va consolida întreprinderile sociale existente, organizațiile societății civile și întreprinderile cu accent pe scopuri sociale în Moldova.

Venture Philanthropy este o abordare cu angajament ridicat și pe termen lung prin care un investitor pentru impact sprijină o organizație cu scop social pentru a-i ajuta să maximizeze impactul ei social.


Contacte

 • Aina Idrisova, +373 798 74 348 / 
 • Daniela Gurschi, +373 697 59 859 / 


Conținutul acestei pagini este responsabilitatea exclusivă a organizației EcoVisio și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.

 


Copyright © 2022, EcoVisio