Forumul Energetic Moldo-German

Forumul Energetic 2018

În ciuda resurselor naturale semnificative pentru energie regenerabilă, Republica Moldova duce lipsa expertizei și a practicilor de implementare pentru a-și atinge potențialul. Drept urmare, tranziția sectorului energetic în Moldova depinde în mare măsură de colaborarea cu țările industrial-dezvoltate, care au experiență în implementarea noilor tehnologii și sunt exemple de bune practici.

Forumul Energetic Moldo-German are ca scop facilitarea dialogului între comunitățile locale din Republica Moldova și Germania, în ceea ce privește sursele de energie regenerabilă și procesele de dezvoltare durabilă. Comunitățile din ambele țări vor avea posibilitatea de a împărtăși experiențe și de a dezvolta împreună proiecte inovative.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, EcoVisio pune la dispoziție expertiza acumulată în contextul local începând din 1999, precum și rețeaua de contacte în rândul autorităților publice din sate și orașe precum Cantemir, Ocniţa, Rîşcova, Drochia și Călărași. Fundația Friedrich-Ebert Moldova va contribui de asemenea la proiect, cu expertiza specifică dobândită în mediul rural, precum și cu actori-cheie din respectivele comunități.

Din partea Germaniei, vor fi implicați actori locali și regionali ai sectorului energetic precum Energy Agency 2000 e.V. (Kassel), aqua consult Ingenieur GmbH și aqua & waste International GmbH (Hanovra). Ca și în cazul Moldovei, proiectul va căuta să includă îndeosebi autoritățile publice locale, între care se vor număra consiliile locale ale orașului Wolfhagen, dar și membri ai forului decizional la nivel național. Colaborarea cu autoritățile locale are o plus-valoare pentru proiect, garantând un proiect sustenabil, al cărui impact se va răsfrânge asupra populației locale.

Forumul energetic este structurat pe următoarele etape:

1. Conferința de lansare a proiectului - 24-26 august 2018

Scopul conferinței este de a stabili contactul între principalii actori din Moldova și Germania. Între vorbitori se numără profesioniști germani în domeniu, care vor oferi informații practice despre tranziția energetică în Germania și potențialul unui sistem energetic comunitar. Aproximativ 30 de participanți din Rep. Moldova vor lua parte la eveniment, experți din sectorul energetic, precum și factori de decizie din autoritățile publice. La sfârșitul conferinței, reprezentanții interesați din partea Moldovei vor fi selectați pentru următoarele etape ale proiectului.

Mai multe poze de la conferință le găsiți aici.

2. Vizită de studiu în Republica Moldova – 19-23 septembrie 2018

Între 19-23 septembrie 2018, Forumul Energetic Moldo-German a derulat cea de-a doua etapă de proiect - vizita de studiu în Rep. Moldova. Pe parcursul a 5 zile, ingineri, arhitecți și jurnaliști germani cu tangențe în domeniul energiei regenerabile au ținut consultații cu reprezentanți ai 10 localități din regiunile Nord, Sud și Centru ale țării. De asemenea, actorii germani au avut ocazia să-și formeze o viziune de ansamblu asupra contextului local, cu accent pe tendințele actuale, asemănările și diferențele între cele două țări.

Mai multe despre vizita din Moldova

3. Vizită de studiu în Germania – 21-26 octombrie 2018

La scurt timp după prima vizită de studiu, rolurile se vor inversa, iar actorii din Moldova vor cunoaște îndeaproape situația din comunitățile germane, pe parcursul a cinci zile.

4. Faza de mentorat – septembrie-noiembrie 2018

Obiectivul fazei de mentorat este de a crea un parteneriat energetic între localități din Germania și mínimum patru localități moldovenești. Aceste municipalități vor funcționa asemenea ”orașelor înfrățite”, păstrând o strânsă legătură în ceea ce privește domeniul energetic. Fiecărui reprezentant din partea Moldovei îi va fi repartizat un mentor german. Împreună, reprezentanții locali și mentorii vor începe să formuleze și să implementeze un plan de acțiune pentru fiecare din proiecte, în comunitățile unde vor fi derulate acestea.

5. Conferințele de încheiere a proiectului – noiembrie 2018

Conferințele finale vor avea loc în orașele și satele din Moldova unde au fost implementate proiectele reprezentanților. Populația locală va avea acces liber la aceste conferințe și va beneficia de sfaturi despre eficiența energetică și cum să utilizeze resurse regenerabile.


Persoane de contact:

  • Botezatu Valentin - +373 69644821,
  • Camenscic Evghenii - +373 79933374,

Implementat de: În cadrul: Finanțat de:
logo EcoVisio jpg            logo Deutsch Moldauisches Forum                logo AA 
 


Copyright © 2023, EcoVisio