activePeace

►►►►►Mai mult despre activePeace◄◄◄◄◄

Site-ul oficial: www.activepeace-program.org/ro/

logo activePeace no background

Programul "activePeace", lansat în Moldova în anul 2016, are drept scop dezvoltarea capacităților tinerilor în așa domenii cum ar fi gîndirea critică, educația pentru pace, diversitatea interculturală, rezolvarea/transformarea conflictelor, abilități de comunicare, inteligența emoțională, activismul civic.

Scopul general al programului este de a crește capacitatea tinerilor care fac schimbări de a face față conflictelor care apar în mod natural (în cadrul organizațiilor, grupurilor și, comunităților lor, precum și la nivelul structurilor, statelor și al păcii interioare) și, în cele din urmă, de a transforma astfel de conflicte în colaborare.

Noi credem că orice conflict are un potențial mare și ne provoacă să ne gîndim mai mult, să fim mai creativi, să dezvoltăm o înțelegere mai bună și să căutăm căi alternative care sunt mai eficiente, mai eficace și mai productive.

Una dintre ideile de bază a programului a fost să combine tendințele noi în domeniul educației pentru pace cu metodele educației non-formale și de "design thinking", concentrîndu-se pe necesitățile particulare ale fiecărei comunități, fiecărui grup sau fiecărei persoane în parte. Astfel, programul încurajează tinerii să elaboreze și să pună în aplicare propriile metode și abordări pentru a lucra cu conflictele și pentru a aduce "activePeace" în organizațiile, comunitățile și grupurile lor. În plus, programul își propune să creeze o atmosferă de apreciere reciprocă și de cooperare pentru cetățeni din diferite medii culturale, de diferite limbi și naționalități, contribuind, astfel, la stabilirea păcii durabile. 

Grupul-țintă: elevi, studenți, membrii ai ONG-urilor, activiști în vîrstă de 18-27 de ani din toate părțile Republicii Moldova, inclusiv de la nord, centru, sud, regiunile Transnistria și Găgăuzia.

Etape ale programului:

 1. Seminar “Introduction and Defining”
 2. Faza temei de acasă “Ideation”
 3. Seminar “Project development and Prototyping”
 4. Faza de implementare a proiectului “Testing”
 5. Seminar “Implementation and Evaluation” și Întîlniri de networking

Criterii pentru proiectele activePeace:

 • Să aibă un impact social
 • Să fie implementate în echipe interregionale (cel puțin 2 persoane în echipă, reprezentanții a cel puțin două regiuni diferite - Transnistria, Găgăuzia, nord, sud, centrul Moldovei)
 • Să fie încorporate în context local 
 • Să implice comunitatea în mod calitativ (treptere superioare ale scării de participare)
 • Să implice parteneri (organizații, grupuri, indivizi) 
 • Să respecte cerințele pentru buget (de exemplu, nu pot include procurarea echipamentului greu)
 • Să fie în legătură cu tematica activePeace

Mai multă informație: https://www.facebook.com/activePeaceMoldova 

Persoana de contact: Maxim Pijevskii, 

Programul “activePeace” a fost elaborat și lansat de Maxim Pijevskii și echipă, și se implementează de asociația obștească "EcoVisio", în parteneriat cu MitOst e.V. (Berlin), cu sprijin financiar prietenos al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei și al Fundației Robert Bosch în cadrul proiectului "Dialogue for change"

activePeace 2016 Team


Programul în 2016:

Prima ediție a programului a pornit în iulie 2016, adunînd împreună 18 tineri din diferite regiuni ale Moldovei (9 participanți), Transnistria (7 participanți) și Găgăuzia (2 participanți), cu vîrsta cuprinsă între 17 și 26 de ani. Pentru mulți dintre ei, aceasta a fost prima dată cînd au plecat de-acasă, fiind departe de localitatea lor natală, în afara regiunii lor, sau prima dată cînd au fost la Chișinău.

Participanții au trecut printr-o serie de seminare și întîlniri, descoperind împreună noi locuri (inclusiv, s. Lalova, s. Rîșcova, s. Trebujeni, orașele Vadul lui Vodă și Chișinău), noi perspective, precum și pe ei singuri. Au fost încurajați să elaboreze și să pună în aplicare propriile metode și abordări pentru a lucra cu conflicte și pentru a aduce "activePeace" în organizațiile, comunitățile și grupurile lor, au implementat propriile proiecte și au format o comunitate strînsă de susținere reciprocă. 

Etape ale programului:

 1. Seminar “Introduction and Defining” - 25-31 iulie 2016
 2. Faza temei de acasă “Ideation” - august 2016
 3. Seminar “Project development and Prototyping” - 10-16 septembrie 2016
 4. Faza de implementare a proiectului “Testing” - septembrie-octombrie 2016
 5. Seminar “Implementation and Evaluation” și Întîlniri de networking - 15-17 octombrie și 4-8 noiembrie 2016

1) Seminar "Introduction and Defining" 

Echipa: Maxim Pijevskii, Inessa Abramyan, Meghan Stewart, Ion Ungureanu, Julia Knyupa, Gabi Isac

Primul în istorie seminar activePeace, "Introduction and Defining" (”Introducere și Definire”), a avut loc între 25-31 iulie 2016 în satul Lalova, adunînd împreună 18 de tineri din diferite regiuni ale Moldovei, Transnistria și Găgăuzia. Cuvintele cheie pentru acest training pot fi: "Perceperea conflictului", "Modelul Win-Win lui Thomas Kilman", "Perception", "Modelul de comunicare lui Schultz von Thun", "Storytelling, sau arta de a povesti", "Ascultare activă", "Comunicare nonviolentă", "Meditație în natură", "Fii schimbarea pe care o vrei să vezi în lume", "Identitate", "Harta empatiei" și "Design Thinking". Alte momente deosebite au fost plimbarea la Țipova și jocul de negociere "Keep Cool"

Toate acestea au ajutat participanților din diferite regiuni să se cunoască (compensînd, astfel, lacunele), să creeze sentimentul unei echipe mari și să dezvolte ideile de proiecte pe care urmau să le implementeze în grupuri mixte - fiecare echipă de proiect trebuie să aibă membrii din cel puțin două regiuni diferite.  

Mai multe fotografii de la seminar le găsiți aici.

activPeace 2016 Introduction and Defining
activePeace 2016 Introduction and Defining 1
activePeace 2016 Introduction and Defining 6
activePeace 2016 Introduction and Defining 2
activePeace 2016 Introduction and Defining 8
activePeace 2016 Introduction and Defining 4

2) Faza temei de acasă “Ideation” (”Ideație”) - august 2016

3) Seminar "Project Development and Prototype Testing"

Echipa: Maxim Pijevskii, Alexandru Lozinschii, Olga Cortac, Olga Skobina

Faza temei de acasă ”Ideation”, cînd participanții s-au ocupat de identificarea necesităților comunităților lor, a fost urmată prin cel de-al doilea seminar activePeace, "Project Development and Prototype Testing" (”Dezvoltarea proiectului și testarea de prototipe”), care a avut loc între 10-16 septembrie 2016 în Vadul lui Vodă. Scopurile seminarului au fost: verificarea și discutarea rezultatelor fazei de cercetare; continuarea dezvoltării ideilor care s-au născut în cadrul primului seminar, dobîndirea și antrenarea ”abilităților grele” necesare pentru implementarea proiectului (planificare, lucru în echipă, elaborarea conceptului, crearea obiectivelor SMART, definirea beneficiarilor, managementul timpului, colectarea de fonduri și prieteni, raportare, monitorizare); finalizarea propunerilor de proiect; continuarea discuțiilor pe tema conflictelor și experimentarea cu noile tehnici de management și transformarea conflictelor. 

Printre momentele deosebite:

 • Video Workshop - dezvoltarea abilităților practice pentru un PR reușit;
 • Procesul "Testing / Prototyping": fiecare dintre participanți a avut oportunitatea de a iniția o mică activitate (nu neapărat legată de conținutul seminarului), de a o include în program și de a o implementa, respectînd toate fazele ciclului de proiect. Apoi, toate activitățile au fost analizate de întreagă echipă ca proiecte ”reale”. Astfel, ideile de proiect au fost testate, ceea ce a permis participanților să îmbunătățească sau, în unele cazuri, să schimbe abordările / metodele / planurile lor.  

Și, desigur, această întîlnire a fost despre adîncirea cunoașterii reciproce între participanți, atît într-o echipă mare, cît și în echipe de proiecte, și despre învățarea să înveți unul de la altul. 

Mai multe fotografii de la seminar le găsiți aici

activePeace 2016 Project Development and Prototype Testing 2
activePeace 2016 Project Development and Prototype Testing 13
activePeace 2016 Project Development and Prototype Testing 4
activePeace 2016 Project Development and Prototype Testing 8
activePeace 2016 Project Development and Prototype Testing 10
activePeace 2016 Project Development and Prototype Testing 6

4) Faza de implementare a proiectului “Testing” – septembrie-octombrie 2016

5) Seminar “Implementation and Evaluation” & Întîlniri de Networking 

Echipa: Maxim Pijevskii, Inessa Abramyan, Inna Gordeeva, Nelea Motricala

Faza finală a programului activePeace-2016 a constat din două elemente interconectate: training "Implementation and Evaluation" (”Implementare și evaluare”) și Întîlniri de Networking. Seminarul a avut loc pe 4-8 noiembrie 2016 în satul Trebujeni, pe cînd întîlnirile s-au întins de la Chișinău (sediul EcoVisio și evenimentul IarmarEco) pînă la satul Rîșcova și chiar Siria (prin Skype). 

Seminarul a inclus sesiuni de evaluare și reflecție, interacțiune și dezvoltare comunitară, comunicare verbală și nonverbală, povestire, soluționarea conflictelor prin creșterea încrederii, precum și despre idei și oportunități pentru viitor. Locația a fost perfectă pentru alergări de dimineața, plimbări pe jos și pe bicicletă, și alte activități în aer liber, în pofida toamnei tîrzii.

Întîlniri de networking:

 • 15-16 octombrie, Chișinău - vizita la IarmarEco, Iarmarocul oportunităților ecologice și al antreprenoriatului social - întîlnirea cu absolvenții altor programe implementate de EcoVisio (activEco, Harap Alb, ClimateLaunchpad), precum și cu alți membrii ai comunității dinamice de activiști.
 • 15 octombrie, Chișinău - întîlnirea cu Andrey Devyatkov: discuții despre problema Transnistriei. 
 • 5 noiembrie, s. Rîșcova - întîlnirea cu inițiativa Seed It Forward în acțiune: participarea într-un eveniment de plantare cu alți ~80 de voluntari.
 • 5 noiembrie, s. Rîșcova - vizita la Eco-Village Moldova și viitorul Centrul de Instruire Ecologică.
 • 6 noiembrie, s. Trebujeni - convorbirea pe Skype cu Siria

Mai multe fotografii de la seminar și întîlniri le găsiți aici.

activePeace 2016 Networking meetings with Devyatkov
activePeace 2016 Implementation and Evaluation 5
activePeace 2016 Implementation and Evaluation 13
activePeace 2016 Networking meetings IarmarEco 2
activePeace 2016 Networking meetings IarmarEco
activePeace 2016 Implementation and Evaluation 10
activePeace 2016 Networking meetings EcoVillage
activePeace 2016 Networking meetings SeedItForward
activePeace 2016 Networking meetings SeedItForward 3

Astfel, în 2016, participanții programului au realizat multe vizite în diferite locații din Moldova, Transnistria și Găgăuzia, implementînd proiecte în echipe interregionale. Tinerii au lucrat împreună cu trainerii locali și internaționali, și s-au întîlnit cu cîteva experți cu experiență practică din domeniul transformării conflictelor din Rusia, Japonia, Statele Unite ale Americii, etc. Ca rezultat, participanții din diferite regiuni au inițiat și au implementat 8 proiecte comune, au aflat mai multe despre metodele de a lucra cu conflicte, despre regiunea din care provin și despre ei înșiși.  

Proiectele implementate de participanți în 2016:

În anul 2016, participanții programului au implementat, în total, 8 proiecte interregionale:

 • "Bring me to life" ("Adu-mă la viață") - Arina Tocan, Corina Gîlca, Alexei Groza (Căușeni, r-nul Căușeni & Bender, Transnistria)
 • "Brain Drain" ("Scurgerea creierelor") - Vladislav Bacev, Serghei Bondarev (Bender, Transnistria & Chișinău)
 • "Bye, stereotypes!" ("Adio, stereotipuri!") - Anna Ereșcova, Daria Bogdanova, Veaceslav Radulov (Bender, Transnistria & Ceadir-Lunga, Găgăuzia)
 • "Mind Borders" ("Limitele minții") - Alina Creciun, Adriana Gorceac (s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei & Vadul lui Voda, mun. Chișinău)
 • "Peace+" ("Pace+") - Catalin Apostol, Vasile Iatco (s. Trușeni, mun. Chișinău & s. Petrunea, r-nul Glodeni)
 • "Шаг вперёд" ("Un pas înainte") - Evghenii Nazaria, Iuliana Stan, Adelina Polischiuk (Tiraspol, Transnistria & s. Ciulucani, r-nul Telenești)
 • "Two Worlds" ("Două lumi") - Nonna Mihalcean, Xenia Verban (Bălți & Găgăuzia & Transnistria)
 • "Tineri & Activi" - Radu Țîmpau, Gheorghe Țăran (s. Chițcanii-Vechi, r-nul Telenești & Căușeni, r-nul Căușeni)

 

...

Cu susținerea: Implementat de: În cadrul proiectului:
logo AA logo Robert Bosch Stiftung logo mitost EcoVisio logo large no grass logo dialogue for change
 


Copyright © 2023, EcoVisio