Proiectul “Pregătirea mediului rural către schimbările climatice”

Evenimentele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă şi de inundaţii sunt preconizate a deveni mai frecvente şi mai intense. Acestea ne afectează pe toți deopotrivă, dar zonele rurale sunt extrem de vulnerabile având o capacitate mai mică de adaptare.

În 2021-2022 EcoVisio își propune să implementeze proiectul “Pregătirea mediului rural către schimbările climatice”, abordând 4 subiecte de bază pentru creșterea rezilienței Moldovei rurale:

 • gestionarea apei,
 • energia regenerabilă,
 • împădurirea,
 • izolarea termică

În septembrie-decembrie 2021 se instruiesc beneficiari pe două teme: izolare termică și reîmpădurire.

EcoVisio își dorește să creeze parteneriate cu primăriile rurale pentru organizarea și desfășurarea instruirilor.


În urma unui concurs, 8 localități au fost selectate pentru desfășurarea instruirilor cu localnicii. Sătenii sunt instruiți în cadrul grupurilor de lucru, beneficiind de consultanță individuală gratuită și mini-granturi pentru implementarea proiectelor de izolare termică și împădurire.

“Schimbările climatice și izolarea termică“

Cum se pot face economii la încălzire? Ce tipuri de izolații există? Cum se poate face o alegere corectă? Și care este legătura între schimbările climatice și izolare termică?

 • s. Volintiri (r.Ștefan Vodă)
 • s. Meșeni (r.Rezina)
 • or. Florești
 • s. Zubresti (r.Strășeni)
“Schimbările climatice și împădurire“

Este evident că arborii ne ajută în lupta cu schimbările climatice - întrebarea este cum îi putem ajuta noi? Cum putem oferi copacilor plantați cât mai multe șanse să crească, ce specii să alegem, unde și cum le plantăm? 

 • s. Mândrești (r.Telenești)
 • s. Bălășești (r.Sângerei)
 • s. Albinețul Vechi (r. Fălești) 
 • s. Colonița (mun.Chișinău)

În anul 2022 vor fi abordate alte două subiecte în mod similar: utilizarea energiei solare și gestionarea apei. 

Scopul acestui proiect este de a sensibiliza comunitățile rurale privind schimbările climatice și cum pot face față, de a identifica bune practici și de a stimula factorii de decizie politică să sprijine comunitățile rurale în activitățile lor.

Prin politici mai bune și răspândirea bunelor practici, Moldova rurală ar trebui să devină mai rezistentă la schimbările climatice, iar satele ca atare ar trebui să aibă un viitor sigur în secolul XXI.

Persoana de contact: Diavor Vica - 


Proiectul este finanțat de către Fundaţia Heinrich Böll din Germania și implementat de către Asociația Obștească EcoVisio.

Realizat de Finanțat de 
 logo EcoVisio vertical     logo Heinrich Boll Stiftung
 


Copyright © 2021, EcoVisio