Atlasul agriculturii ecologice din Republica Moldova

13 09 2020 ecovisio atlas

Proiectul Agroecologie pentru dezvoltare rurală durabilă”, susținut financiar de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF) și implementat de AO EcoVisio a lansat Atlasul agriculturii ecologice din Republica Moldova. Atlasul reprezintă o hartă electronică pe care sunt indicați producătorii certificați  de produse  agricole organice din Moldova. 

Atlasul poate fi văzut aici

Vitalie Pintilei, consultant al Departamentului “Agrifood” din cadrul Ecovisio spune că Atlasul conține informații despre fiecare producător  certificat ECO care activează pe teritoriul Republicii Moldova, suprafața deținută, cultura care a fost crescută, organismul de certificare care a emis certificatul  ECO precum și informații despre procesatori și producătorii de produse agricole procesate ECO. Platforma redă informații actuale în anul de referință și urmează să fie actualizat în fiecare an în funcție de informația la zi. În același timp atlasul conține mai multe filtre de selectare a combinațiilor de date, fapt ce facilitează accesarea informațiilor necesare.

Potrivit Danielei Fornea, coordonatoarea departamentului“Agrifood”, produsul este destinat instituțiilor de stat, actorilor în domeniul protecției mediului și a sănătății oamenilor, dar și reprezentanților societății civile, care necesită aceste informații. Daniela Fornea a subliniat că atlasul a fost realizat cu suportul financiar al Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF). 

În Republica Moldova activează 151 de producători agricoli care dețin certificate ECO pentru circa 50 de culturi agricole. Suprafața cultivată cu culturi agricole ecologice se estimează la circa 26 mii de hectare.

EcoVisio reprezintă o organizație neguvernanebtală care promovează practicile prietenoase mediului, modul sănătos de viață și dezvoltă proiecte în acest sens, unul dintre care este Departamentul “Agrifood”, care promovează practicile agricole eco-friendly. EcoVisio activează în Moldova din anu 2013.

Atlasul poate fi accesat și pe pagina web www.agrovisio.org

 


Copyright © 2022, EcoVisio